تبلیغات
جغرافیا علمی برای زندگی - منابع آب (4) (چشمه ها)
جغرافیا علمی برای زندگی

آرشیو موضوعی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

منابع آب (4) (چشمه ها)

چشمه

به ظهور طبیعی آب زیرزمینی در سطح زمین كه بدون واسطه یا با واسطه انجام گیرد، چشمه
می گویند. به عبارت دیگر وقتی كه سطح آب زیرزمینی توسط دره یا گسل قطع گردد، آب زیر زمینی به صورت چشمه ظاهر می شود. افزون بر این ممكن است در اثر ایجاد بریدگی و یا حفر تونل چشمه ظاهر شود.

چشمه ها از این نظر حایز اهمیت هستند كه مقدار معتنابهی از آب زیرزمینی را زه كش می نمایند و بدون صرف انرژی در اختیار بشر قرار می دهند. به علاوه چون اغلب چشمه ها به طور پراكنده در دامنة ارتفاعات ظاهر می شوند، امكان استفاده از آنها برای مصارف كشاورزی بیشتر است. یكی از علل مهم پراكندگی انسانها در گذشته در سطح یك كشور وجود و پراكندگی چشمه ها بوده است. به همین دلیل است كه در كنار هر چشمه بزرگی ، در صورت مساعد بودن سایر عوامل ، یك روستا وجود دارد.

هر چشمه دارای یك حوضة آبریز و یك حوضة آبگیر زیرزمینی است. در بعضی نقاط این دو حوضه بر یكدیگر منطبق نیستند. برای تعیین حوضة آبریز سطحی ، روی نقشة توپوگرافی محل ظهور چشمه را تعیین می كنند و سپس خط الرأس حوضه را از محل ظهور ، به یكدیگر وصل می نمایند. حوضة آبگیر زیر زمینی محدوده ای است كه آب زیر زمینی از آن محدوه به سمت محل ظهور آب یا دهانة چشمه حركت می كند.

انواع چشمه ها

چشمه ها را در رابطه با نحوة پیدایش در سطح زمین به انواع مختلف تقسیم می كنند كه مهمترین آنها به شرح زیر بررسی می شوند:

چشمه های كنتاكتی یا لایه ای:

این نوع چشمه ها در جایی یافت می شوند كه یك آكیفر یا لایة هادی آب ، به صورت افقی یا مایل روی لایه غیر قابل نفوذ واقع و آب در محل تماس این دو لایه در سطح زمین ظاهر شود.

چشمه های گسلی:

چنانچه یك یا چند گسل به نحوی عمل نمایند كه یك لایه هادی آب زیرزمینی در برابر یك لایة غیر قابل نفوذ واقع شود، آب در سفره بالا آمده و در محلی به نام چشمه ظاهر می شود.

چشمه های سرریزی یا لبریزی:

وقتی كه یك سفره آب از پایین و اطراف توسط لایه های غیر قابل نفوذ محدود شود، در نتیجه آب موجود در لایة هادی از اطراف (در مرز بین لایة هادی آب و لایة غیر قابل نفوذ) در سطح زمین ظاهر می شود. در چنین حالتی اغلب افقی از چشمه های كوچك و بزرگ پدیدار می شود.

چشمه های جهشی یا آرتزین:

این نوع چشمه ها ، آبهای زیرزمینی تحت فشار را در سطح زمین ظاهر می سازند. حركت جریان آب در این نوع چشمه ها از دورن سفره ای صورت میگیرد كه روی آن یك یا چند لایة غیر قابل نفوذ واقع است. حوضة آبگیر ایم چشمه ها در محلی دور دست و خارج از لایة غیر قابل نفوذ واقع می باشد.

چشمه های كارستی:

چشمه های كارستی آب زیرزمینی یك منطقه كارستی را زه كش می نمایند. زه كشی آب از راه عوارض كارستی از قبیل مجاری ، شكافهای باز ، دولین و یا غار صورت می گیرد.

چشمه های كف بستری و زیر دریایی:

علاوه بر چشمه هایی كه در سطوح خشك زمین ظاهر می شوند چشمه هایی هستند كه در كف بستر رودخانه و دریاها ظاهر می گردند. به این گونه چشمه ها ، چشمه های كف بستری و با زیر
دریایی می گویند.

طبقه بندی  چشمه ها از نظر رفتار هیدرولوژیكی:

چشمه ها را از نظر آبدهی به چشمه های دائمی ، فصلی و تناوبی تقسیم می نمایند:

چشمه های دائمی:

چشمه های دائمی چشمه هایی هستند كه در تمام طول سال ، حتی در دوره های خشكسالی آبدهی دارند.

چشمه های فصلی:

این گونه چشمه ها تنها در موافع پر باران سال ،بویژه از اواخر اسفند تا اواسط تابستان زاینده هستند و در بقیه فصول سال خشك می شوند.

چشمه های تناوبی:

این چشمه ها فقط به طور متناوب ،وقتی كه باران شدید نازل می شود ، به مدت كوتاهی آب دارند و در بقیه اوقات خشك هستند.

آبدهی چشمه ها:

دبی یا آبدهی چشمه ها ، مقدار آبی است كه در واحد زمان از دهانة چشمه خارج می گردد. مقدار آن رابطة مستقیم با نزولات جوی ، وسعت حوضه و وضعیت هدایت آبی سفره دارد.

با اندازه گیری دبی چشمه با مولینه یا ثبت دائمی آن توسط لیمنوگراف می توان هیدروگراف دبی چشمه را در رابطه با زمان ترسیم نمود. در مواقع پر باران سال ، هیدروگراف سیر صعودی دارد و در مواقع كم باران سیری نزولی را نشان می دهد. در صورتی كه چشمه دائمی باشد ، هرگز به
صفر نمی رسد.

در چشمه های شاخص كارستی كه فضاهای خالی آن توسعه یافته است، هیدروگراف چشمه دارای شكل جالبی می باشد. در این هیدروگراف دبی سریع یا تند از دبی كند یا آرام جدا شده است. دبی تند مربوط می شود به مواقع پر باران سال كه در اثر آن سطح آب زیرزمینی شدیداص بالا آمده و آب به سرعت از دهانه چشمه خارج گشته است. به عبارت دیگر آب از راه مجاری زیرزمینی یا درزه و شكاف باز عبور كرده و خارج شده است. در حالی كه دبی كند پا یایه ، جریان آبی است كه از راه درزه و شكاف تنگ به تدریج عبور نموده و از دهانه چشمه خارج شده است.

تقسیم بندی چشمه ها بر اساس املاح محلول ، گازهای محلول و درجه حرارت:

چشمه ها را بر اساس املاح ، گازهای محلول و درجه حرارت به انواع زیر تقسیم می كنند:

-چشمه های معدنی

-چشمه های گازدار

-چشمه های طبی یا درمانی

-چشمه های آب گرم

چشمه ای كه همه خصوصیات فوق الذكر راداشته باشد یعنی ، هم دارای املاح زیاد و هم حاوی گاز و هم درجه حرارت آن بالا باشد را جزء چشمه های آب معدنی به حساب می آورند، مع هذا به ندرت اتفاق می افتد كه یك دهانة چشمه دارای هر سه خصوصیت باشد، به همین دلیل بعضی از محققین این قبیل چشمه ها را بسته به اینكه كدامیك از خصوصیات برشمرده شده در آن ، نسبت به سایر خصوصیات برتری داشته باشد جدا می سازند.

چشمه های آب معدنی:

آب معدنی به آبی گفته می شود كه مقدار املاح در آن حداقل یك گرم در لیتر باشد. به چشمه ای كه املاح محلول در آب آن به میزان مزبور باشد ، چشمه آب معدنی می گویند.

بسته به این كه كدام یك از یونهای موجود در آب نسبت به یونهای دیگر برتری داشته باشد آنها را بطور كلی به انواع مختلف زیر تقسیم یم نمایند:

-آبهای سدیك كلروه ، وقتی است كه مقدار یون سدیم و كلر بیشتر باشد.

-آبهای كلسیم كلروه ، وقتی است كه مقدار یون كلسیم و كلر بیشتر باشد.

-آبهای سدیك هیدروژن كربنات ، وقتی است كه مقدار یون سدیم و هیدروژن كربنات بیشتر باشد.

-آبهای منیزیم هیدروژن كربنات ، وقتی است كه مقدار یون منیزیم و هیدروژن كربنات بیشتر باشد.

-آبهای سدیك سولفات ، وقتی است كه مقدار یون سدیم و سولفات بیشتر باشد.

-آبهای منیزیم سولفات ، وقتی است كه مقدار یون منیزیم و سولفات بیشتر باشد.

-آبهای كلسیم سولفات ، وقتی است كه مقدار یون كلسیم و سولفات بیشتر باشد.

علاوه بر تقسیم بندی فوق الذكر ،چشمه ها را به صورت زیر نیز رده بندی می نمایند.

-چشمه های آهن دار ، چشمه هایی هستند كه میزان آهن آن حداقل 10 میلی گرم در لیتر باشد.

-چشمه های آرسن دار، چشمه هایی هستند كه میزان آرسن (AS) آن حداقل 7/90 میلی گرم در لیتر باشد.

-چشمه های گوگردی ، چشمه هایی هستند كه میزان گوگرد آن حداقل 1 میلی گرم در لیتر باشد.

-چشمه های یدی ، چشمه هایی هستند كه میزان ید آنها حداقل 1 میلی گرم در لیتر باشد.

-چشمه های رادیواكتیوی ، چشمه هایی هستاند كه میزان رادون آنها حداقل 50 میلی گرم در لیتر باشد.

-چشمه های ترش ، چشمه هایی هستند كه میزان CO2 آزاد در آن حداقل 1 گرم در لیتر باشد.

چشمه های گازی یا گاز دار:

در این گونه چشمه ها ،گازهای متعددی مانند اكسیژن ، هیدروژن ، ازت ، انیدرید كربنیك ، هیدروژن سولفوره ، انیدرید سولفورو و متان و غیره ، می تواند وجود داشته باشد.

منشأ اكسیژن در آبهای معدنی معمولاً از آبهای جوی است كه با خود مقداری هوا به داخل زمین می برد و در محیط های احیا كننده تثبیت می شود.

هیدروژن در چشمه های آبفشان وجود دارد كه منشأ عمیق و آتشفشانی دارد.

ازت یكی از فراوان ترین گازهایی است كه در آب این گونه چشمه ها ، یافت می شود. منشأ ازت معمولا جو است، ولی احتمال دارد منشأ آتشفشانی هم داشته باشد.

گاز هیدروژن سولفوره كه در چشمه های گوگردی یافت می شود ، به آب چشمه بوی تخم مرغ گندیده می دهد. منشأ آن عمدتاً آتشفشان است.

انیدرید سولفوره و متان ، اغلب یا هیدرو كربورها مرتبط هستند. همچنین در اثر احیای
سولفاتها بوجود می آیند.

چشمه های طبی:

گازهای ذكر شده در قسمت قبلی اغلب نقش درمانی دارند و بیماریهای جلدی را از بین
می برند باید توجه داشت حمامهایی كه برای معالجه افراد ساخته می شوند و یا بطور كلی محیط این قبیل چشمه ها باید از نظر بهداشتی ،كاملاً رعایت شود. چون آب چشمه ممكن است از بین برندة همه نوع بیماری نباشد. در غیر این صورت شخصی ممكن است از بیماری جلدی نجات یابد ،ولی دچار
بیماری جدیدی شود كه از بیماری جلدی مضرتر باشد.

چشمه های آب گرم:

در صورتی كه با حرارت سنج معمولی ، درجه حرارت آب چند دهانة چشمه را اندازه گیری كنیم ،متوجه می شویم كه درجه حرارت آب آنها متفاوت است. و اگر این كار را در فصول مختلف سال انجام دهیم به تفاوتهای بیشتری دست خواهیم یافت. بررسیهاب به عمل آمده نشان می دهد كه حرارت آب زیرزمینی یا آب چشمه ها ناشی از عوامل زیر است:

1-زمین گرمایی(ژئوترمی): اكنون بر همگان روشن شده است كه وقتی از سطح زمین به عمق آن پیش می رویم ، بر حرارت محیط افزوده می شود. تا عمق حدود 30 متری زیر سطح زمین ، حرارت محیط در حدود حرارت متوسط هوای بیرون است. از این عمق به بعد به ازای هر 33 متر یك درجه بر درجه حرارت محیط اضافه می شود. این امر تا عمق حدود 1000 كیلومتری به همین منوال است. از آن به بعد روند یا شیب حرارتی به صورت نمایی می باشد. این حرارت درونی زمین بر آبهای جوی كه در زمین نفوذ می كنند اثر می گذارد و آنهارا گرم می كند. تا عمق 30 متری زیر سطح زمین ، متوسط درجه حرارت آب چشمه معادل متوسط درجه حرارت هوای حوضة آبریز آن است. از این عمق به بعد حرارت آب چشمه به زمین گرمایی بستگی خواهد داشت.

2-تكنونیك یا جا به جایی پوستة جامد زمین: حركت یا جا به جایی بخشهایی از پوسته زمین در برابر بخش دیگر ، ایجاد حرارت خیلی زیادی می كند این حرارت می تواند توسط آب زیرزمینی گرفته شود. چنین آبی وقتی در سطح زمین به صورت چشمه خارجی شود ، گرم است. اكثر چشمه هایی كه از گسلهای فعال متأثر می شوند، گرم می باشند.

3-فعالیت آتشفشانی: در مناطقی كه در گذشته از فعالیتهای آتشفشانی متأثر شده اند و انرژی حرارتی آنها هنوز تا نزدیكی سطح زمین را تحت تاثیر قرار می دهد سبب گرم شدن آب نافذ می شوند.

4-فعل و انفعالهای شیمیایی انرژی زا: بعضی از واكنشهای شیمیایی مثل تبدیل انیدریت به ژیپس گرما زا هستند و انرژی حرارتی تولید می كنند. چنانچه این انرژی حرارتی توسط آب نافذ گرفته شود، سبب گرمای آن می شود و یا هنگامی كه فعالیتهای رادیو اكتیو یا واپاشی مواد رادیو اكتیوی در یك منطقه انجام می گردد، آب محیط كمی گرم می شود.

كیفیت آب چشمه ها:

كیفیت آب چشمه های غیر معدنی ، به كیفیت آب نزولات جوی و جنس لایه آبدار (سفرة آب زیرزمینی) بستگی دارد. در لایه های شور ، كیفیت آب نامطلوب و غیر قابل استفاده خواهد بود. چون بر خلاف رواناب سطحی كه فرصت كمتری می یابد تا با سازندهای زمین شناسی تماس زیادی داشته باشد و مواد محلول را در خود حل كند، آب زیرزمینی ، به خصوص آب موجود در رسوبات آبرفتی ، فرصت كافی برای انحلال مواد محلول و تبادل یونی را دارد. مع هذا اكثر چشمه ها ، به ویژه چشمه های مناطق كارستی و ماسه سنگی آذرین ، دارای آب شیرین می باشند. مضاف بر این ، چون آب چشمه ها بطور لاینقطع در چرخه هیدرولوژی شركت دارند و توسط نزولات جوی تجدید می شوند، در نتیجه از كیفیت نسبتاً خوبی بهره مند هستند.

میزان مواد محلول در آب چشمه ها همواره ثابت نیست و بسته به میزان آبدهی كه خود ناشی از مقدار نزولات جوی است ، تغییر می كند.

منبع :

منابع آب : اثر استاد مرتضی قربانی

ادامه دارد...

buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 07:13 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of advice!

overnight cialis tadalafil cialis super acti enter site 20 mg cialis cost generic low dose cialis buy cialis the best choice cialis woman cialis manufacturer coupon only now cialis for sale in us look here cialis cheap canada wow look it cialis mexico
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:05 ب.ظ

You explained this very well.
buying brand cialis online comprar cialis 10 espa241a how does cialis work buy cialis online cheapest generic cialis levitra cialis pills safe dosage for cialis cialis 5 mg buy cialis canadian drugs buy cialis online cheapest
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:59 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis online holland buy name brand cialis on line precios de cialis generico cialis sans ordonnance cialis daily dose generic order a sample of cialis dose size of cialis tadalafil 20mg tadalafil generic cialis generico in farmacia
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:47 ق.ظ

Many thanks! A good amount of data!

cialis generico postepay cialis great britain online prescriptions cialis cialis rckenschmerzen cialis kaufen bankberweisung cialis generika cialis sale online side effects for cialis cialis 10mg prix pharmaci dosagem ideal cialis
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 04:41 ب.ظ

You reported it really well!
when can i take another cialis try it no rx cialis cialis free trial cialis generika cialis 50 mg soft tab the best choice cialis woman how to purchase cialis on line click now buy cialis brand cialis prezzo di mercato cialis pills price each
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:21 ق.ظ

You stated that superbly.
generic cialis pro try it no rx cialis cialis in sconto when will generic cialis be available fast cialis online acheter cialis meilleur pri acquistare cialis internet cilas dose size of cialis cialis reviews
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:15 ب.ظ

Truly all kinds of very good knowledge!
buy cialis online nz prix de cialis we use it 50 mg cialis dose weblink price cialis low cost cialis 20mg acheter cialis meilleur pri cialis e hiv american pharmacy cialis cialis cipla best buy buy cialis online
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 05:03 ق.ظ

You actually stated this effectively!
cialis pills in singapore cialis super kamagra tadalafil cialis 20 mg cialis cost generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg buy venta cialis en espaa cialis generico postepay generic cialis pro
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 04:40 ب.ظ

Thank you. Valuable stuff.
where to buy cialis in ontario cialis pills cialis prezzo di mercato cialis 20mg acquisto online cialis tadalafil 5mg only best offers cialis use cialis for bph buy cialis buying cialis overnight
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 04:40 ق.ظ

Helpful stuff. Thank you.
click here cialis daily uk we use it 50 mg cialis dose 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills in singapore cialis price thailand buy name brand cialis on line cialis generico online click here cialis daily uk cialis 5 mg funziona cialis sicuro in linea
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:15 ب.ظ

Amazing posts. Many thanks.
how much does a cialis cost best generic drugs cialis cialis 5 mg funziona cialis prezzo di mercato order cialis from india precios cialis peru cialis daily new zealand wow cialis tadalafil 100mg does cialis cause gout canadian cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 04:16 ق.ظ

Good write ups. Appreciate it.
cialis tadalafil online cialis reviews cialis side effects dangers cialis daily cialis lowest price cialis uk next day cialis arginine interactio how much does a cialis cost only here cialis pills does cialis cause gout
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 05:00 ب.ظ

Kudos, I enjoy it!
try it no rx cialis cialis en mexico precio generic cialis tadalafil cialis australian price 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra or cialis cialis coupons recommended site cialis kanada tadalafil generic cialis arginine interactio
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 05:15 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
rx cialis para comprar canadian discount cialis viagra cialis levitra walgreens price for cialis cialis for sale south africa cialis 20 mg we recommend cialis best buy achat cialis en itali how to buy cialis online usa cialis 20mg preis cf
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:54 ب.ظ

You made your position very nicely.!
cialis online rx cialis para comprar cialis 50 mg soft tab we like it cialis soft gel cialis et insomni preis cialis 20mg schweiz cialis para que sirve purchasing cialis on the internet cialis generic cialis price in bangalore
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:02 ق.ظ

Thank you, Valuable information!
buy cialis sample pack cialis y deporte buy cialis online legal we recommend cialis info cialis kaufen bankberweisung enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici where cheapest cialis cialis lowest price cialis pills
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:07 ب.ظ

Awesome information, Thanks.
cialis coupons printable cialis therapie we recommend cialis best buy buy cialis online nz cialis rezeptfrei sterreich pastillas cialis y alcoho ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg cut in half low dose cialis blood pressure only best offers cialis use
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:27 ق.ظ

You actually suggested that superbly!
cialis usa cost miglior cialis generico buy cialis online cheapest side effects of cialis when can i take another cialis tarif cialis france prezzo di cialis in bulgaria cialis canadian drugs cialis cipla best buy cialis prices
vardenafil
جمعه 20 مهر 1397 10:20 ق.ظ

You revealed that effectively!
vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra buy levitra buy levitra generic buy generic levitra buy levitra 10mg
Cialis generic
سه شنبه 10 مهر 1397 07:56 ب.ظ

Useful posts. Regards.
cialis dosage amounts bulk cialis ou trouver cialis sur le net chinese cialis 50 mg we use it 50 mg cialis dose cialis professional yohimbe cialis 5mg prix we choice free trial of cialis cialis free trial cialis wir preise
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 01:34 ب.ظ

Wonderful information. With thanks.
cialis 50 mg soft tab cialis professional yohimbe cialis 20 mg cut in half recommended site cialis kanada where to buy cialis in ontario cialis para que sirve prix cialis once a da sialis american pharmacy cialis precios de cialis generico
cialis canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 01:50 ق.ظ

You actually reported this well.
online pharmacies tech school trust pharmacy of canada canadian pharmacys canada drug buy viagrow pro northwest pharmacies mail order buy vistagra usa online pharmacy canada canadian medications pharmacy online pharmacies
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:02 ب.ظ

Regards! An abundance of forum posts.

cialis italia gratis cialis 20 mg cost ou trouver cialis sur le net cialis kaufen wo try it no rx cialis cialis 30 day trial coupon cialis 5 effetti collaterali cialis 20mg prix en pharmacie price cialis best cialis 5mg prix
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:39 ق.ظ

Kudos! I like this!
canada medication canadian rx world pharmacy legitimate canadian mail order pharmacies pharmacy times canadian medications northwest pharmacy canada canada drug pharmacy canadian pharmaceuticals the best canadian online pharmacies trust pharmacy canada
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:59 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis sale online acquistare cialis internet only here cialis pills tadalafil 20mg cialis 20mg cialis great britain cialis 20 mg effectiveness generic cialis 20mg tablets generic cialis 20mg tablets price cialis wal mart pharmacy
http://kawanboni.com/age-to-buy-cialis-online.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:41 ب.ظ

Regards, Valuable stuff!
venta cialis en espaa wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg effectiveness estudios de cialis genricos rezeptfrei cialis apotheke cialis 5mg billiger cialis efficacit cialis generico milano cialis side effects dangers click now buy cialis brand
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:28 ق.ظ

Cheers! I like this!
where to buy cialis in ontario cialis uk next day prescription doctor cialis we recommend cialis info achat cialis en itali cialis pills boards cialis 5 mg effetti collateral interactions for cialis miglior cialis generico cialis uk
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:34 ب.ظ

Great postings, Cheers.
cialis generic tadalafil buy cialis 50 mg soft tab miglior cialis generico cialis price thailand buying cialis in colombia acquistare cialis internet interactions for cialis buy cialis online nz how much does a cialis cost brand cialis nl
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
buy viagra online nz buy viagra from uk buy real viagra cheap buying viagra without prescription buy viagra pfizer buy viagra super active where can you buy viagra online safely buy viagra tablets online buy generic viagra online pharmacy viagra generic
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:40 ق.ظ

Seriously lots of useful information.
the best choice cialis woman estudios de cialis genricos cialis 5mg prix cialis professional from usa prezzo cialis a buon mercato buy cialis uk no prescription can i take cialis and ecstasy ou trouver cialis sur le net cialis generico in farmacia purchase once a day cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : مومنه نواری

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان